Εργαστήριο Χαρακτικής και Μεταξοτυπίας

 

Η χαρακτική όπως και οι υπόλοιπες εικαστικές τέχνες (ζωγραφική , γλυπτική …) έχει την αφετηρία της στο σχέδιο. Ο ίδιος ο όρος χαρακτική άλλωστε αναφέρεται σ’ αυτό, ότι δηλαδή μετά την χάραξη του αρχικού σχεδίου πάνω σε κάποιο υλικό- κυρίως ξύλο, χαλκό, πέτρα- με οποιαδήποτε παραδοσιακή τεχνική στην συνέχεια τυπώνεται από τον καλλιτέχνη πάνω σε χαρτί σε αντίτυπα. Πρωτότυπα βέβαια χαρακτικά έργα, θεωρούνται αυτά που σχεδιάζει ο καλλιτέχνης, χαράζει στην πλάκα, τυπώνει και υπογράφει σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Οι εκφραστικές δυνατότητες της χαρακτικής τέχνης στις διάφορες κατηγορίες της είναι απεριόριστες. Οι βασικές κατηγορίες είναι τρείς: α) Η αναγλυφοτυπία στην οποία περιλαμβάνεται η ξυλογραφία β)Η βαθυτυπία στην οποία περιλαμβάνεται η χαλκογραφία γ)η επιπεδοτυπία στην οποία περιλαμβάνεται η λιθογραφία.

Στα μαθήματα που θα γίνουν στο εργαστήριο χαρακτικής σε πρώτη φάση θα παρουσιαστούν αναλυτικά η τέχνη της ξυλογραφίας και της χαλκογραφίας (έγχρωμη και ασπρόμαυρη, μέσα, τεχνικές καθώς και νεότερες εκδοχές τους.)

Επιγραμματικά για την ξυλογραφία τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι το ξύλο, το λινόλεουμ και το MDF.Για την χαλκογραφία πλάκες χαλκού και τσίγκου.

Στα μαθήματα χαρακτικής που θα ξεκινήσουν στις 4 Οκτωβρίου μαζί με την ξυλογραφία και την χαλκογραφία οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν και την τέχνη της μεταξοτυπίας. Πρόκειται για πιο σύγχρονη τεχνική (20ος αιώνας, μετά το 1950 επιβάλλεται).Πολλοί σύγχρονοι καλλιτέχνες – έλληνες και ξένοι – χρησιμοποιούν στις δημιουργίες τους την μεταξοτυπία γιατί τους βοηθάει στην γρήγορη μεταφορά των εικόνων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν στην δουλεία τους. Ταυτόχρονα η μεταξοτυπία μπορεί να τυπωθεί πάνω σε αρκετά υλικά.


 Δευτέρα 17.00-21.00

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
Τα cookies μας διευκολύνουν να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Με τη χρήση των υπηρεσιών μας επιτρέπετε να χρησιμοποιούμε cookies.